Monitoring PPOŻ

Monitoring pożarowy jest systemem przekazu alarmów pożarowych zainstalowanym na terenie danego obiektu, który informuje Alarmowe Centrum Odbiorcze oraz odpowiednią terytorialnie Komendę Państwowej Straży w razie wykrycia zagrożenia pożarowego.

Prawidłowo zainstalowany system znacznie skraca czas powiadomienia straży pożarnej o zaistniałym niebezpieczeństwie, co umożliwia szybką reakcję na zgłoszenie, a przez to zminimalizowanie strat wywołanych pożarem.

Nasza firma współpracuje ze sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami z obszaru PPOŻ dysponującymi własnymi centrami odbiorczymi, umożliwiającymi całodobowy nadzór nad prawidłowym działaniem systemów transmisji alarmów i sygnałów uszkodzeniowych.

Oferujemy:

 • obsługę stacji technicznej
 • tworzenie baz danych oraz ich aktualizację
 • szkolenie obsługi stacji
 • przeprowadzanie konserwacji urządzeń
 • odbiór, rejestrację i przekazywanie sygnałów:
  • pożaru I stopnia
  • pożaru II stopnia
  • uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru
  • kontroli linii telefonicznej

Usługi PPOŻ realizowane są w obszarach:

 • Przygotowania dokumentacji projektowej pod kątem instalacji przeciwpożarowej
 • Przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Tworzenie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Przygotowywanie oceny zagrożenia wybuchem
 • Opracowanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
 • Tworzenie scenariuszy funkcjonowania systemów przeciwpożarowych na wypadek zdarzenia
 • Audyt bezpieczeństwa pożarowego
 • Plany ewakuacyjne
 • Próbna ewakuacja personelu i klientów
 •  Wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż. i ewakuacyjny
 • Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych
 • Bieżący nadzór nad obiektami
 • Outsourcing ppoż.
 • Zabezpieczenie ppoż. zgromadzeń publicznych i imprez masowych
 • Sprzedaż artykułów ppoż. (gaśnice, hydranty, oznakowanie ewakuacyjne itp.)
 • Serwis, konserwacja, pomiary sprzętu gaśniczego
 • Serwis, konserwacja, projekty i montaż:
  • systemów oddymiania,
  • systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
  • systemów detekcji gazów,
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
  • drzwi i bram przeciwpożarowych
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
 • Symulacje komputerowe oddymiania CFD (klatek schodowych, garaży itp.)
 • Zabezpieczenia ppoż
 • Szkolenia i instruktaże obsługi sprzętu
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowe

Polecane marki

Avtech
BCS
Beewell
easyCam
getfort
hikvision
kenik
miton
notis
procomm
satel
voltage

Ukryte menu